Klej do kołeczków 12ML

Klej do kołeczków 12 ML, klasa D2 – biały.

Klej do kołeczków 12ml

Wyślij zapytanie na adres: biuro@okuciameble.pl